Reklamace

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi, prosím, prostřednictvím kontaktů uvedených na stránce. Zboží bude vyměněno, pokud není již na skladě, bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se započítává cena poštovného a balného.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí!
Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození.

V případě poškození zboží přepravcem (Česká pošta, DPD) nás prosím kontaktujte, dále probíhá reklamace dle reklamačního řádu daného přepravce.

Dostal se k vám poškozený balíček nebo jste vadu způsobenou přepravou zjistili až po otevření? To nás moc mrzí. Máme pro vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo. Přivezli mi balíček a zjistil(a) jsem, že: Přepravní obal je na pohled poničený nebo zdeformovaný. • V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout. Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný z depa) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení jeho obsahu. Pokud je zboží poškozeno, můžete balíček rovnou vrátit kurýrovi a poté nás kontaktujte, abychom reklamaci vyřídili. Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený. • Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo kontaktuje přímo nás, abychom reklamaci vyřídili.

Naše firma nezodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu Vámi nesprávně zadaných či dopředu neověřených údajů jako je adresa příjemce, výskyt na uvedené adrese, telefon příjemce apod.4
Reklamace přijímáme pouze písemně emailem a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Vyhrazujeme si právo na vyřízení reklamace do dobu 24 hodin po oznámení. Vyjádření k reklamaci probíhá opět písemnou formou.

Reklamační řád, Česká pošta a GLS

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení. Jakékoli změny jsou možné písemnou formou. Jednotlivá dílčí ujednání, která mění tyto obchodní podmínky, jsou platná pouze, pokud dojde k jejich písemnému potvrzení prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit obsah těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnou legislativou České republiky

Od 1. ledna se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Dosud byla tato část sporná, někteří tvrdili, že smlouva vzniká odesláním objednávky, ostatní, že až po jejím potvrzení. V praxi to znamená, že internetový obchodní musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Povinnost potvrdit objednávku stále trvá.