Upozornění o nakládání s hořícími svíčkami

 • Nechávejte hořící svíčku bez dozoru.
 • Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a zvířat.
 • Svíčka může vytékat, proto svíčku vždy palce ve svícnu.
 • Svíčku nezapalujte v blízkosti hořlavých předmětů.
 • Nenechávejte svíčku hořet v průvanu.
 • Nepokládejte a nepalte svíčky v blízkosti zdrojů tepla.
 • Svíčka musí být při pálení ve svislé poloze.
 • Hořící svíčky umístěte vždy alespoň 10 cm od sebe.
 • V roztavené vosku nesmí být nečistoty, aby se nevznítily.
 • Před zapálením sestříhněte knot na 7 – 9 mm.
 • Během pálení udržujte knot 7 – 9 mm dlouhý, svíčka tak nebude čadit a vytékat.